Контакт

Адреса редакције:
Римски трг 50, 81000 Подгорица
Телефон:
+38268010468 Молимо вас да ваше текстове, прилоге, сугестије… шаљете на in4s.redakcija@gmail.com Велики поздрав, Ин4С

[contact-form to=’constantinepv@hotmail.com’ subject=’Kontakt posjetioca’][contact-field label=’Име и презиме*’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail адреса’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Порука’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]