Контакт

Адреса редакције:

Римски трг 50, 81000 Подгорица

Телефон:

+38268010468

Молимо вас да ваше текстове, прилоге, сугестије… шаљете на
in4s.redakcija@gmail.com

Велики поздрав,
Ин4С